اقراء

این نرم افزار جهت اشتراک گذاری ویدئو ها و فایل های صوتی قرآنی تهیه شده است .

اقراء نرم افزاری است برای تهیه ی ویدئو، فایل های صوتی و به اشتراک گذاری آنها همچنین امکان تماشای ویدئو ها و گوش دادن به فایل های صوتی ارسال شده توسط کاربران را فراهم می کند. کاربران می توانند با دانلود صوت های قرآنی قرار داده شده در نرم افزار و استفاده از آنها برای تهیه ی فیلم و فایل های صوتی اقدام نمایند و فایل های خود را ارسال کنند .

امکانات :

دانلود فایل های صوتی

ارسال ویدئو

ارسال فایل صوتی

مشاهده ویدئو ها

گوش دادن به فایل های صوتی

قرائت های من

ویدئوهای من

رای دهی

ویرایش اطلاعات