خوب باشیم

شما می توانید کمک های نقدی خود را از طریق این نرم افزار به دست افراد نیازمند برسانید، علاوه بر کمک های نقدی امکان انجام امور داوطلبانه شما کاربران عزیز بر اساس توانایی هایتان مهیا گردیده است.

خوب بودن تنها در این امور خلاصه نشده و شما با انجام کارهای خوب و ترک کارهای بد، و به اشتراک گذاری کارهای خوب خود در شبکه ی اجتماعی این اپلیکیشن، سایر کاربران را به خوب بودن تشویق کنید.

تشکیل کمپین های خیرخواهانه از طریق قرار خوبی ها به شما اطلاع رسانی می شود و نتیجه ی آن از طریق خبرهای خوبی انتشار می یابد.

جهت برنامه ریزی بهتر و همچنین اطلاعتان از عملکرد خود، کلیه اقدامات از جمله کارهای خوب انجام شده، کارهای بد ترک شده و قرارهای خوبی در روزشمار خوبی ها ثبت می شود.

  • امکانات:

  • کارهای خوب من

  • شبکه خوبی ها

  • پرداخت صدقه

  • قرار خوبی ها

  • خبرهای خوبی

  • روزشمار خوبی ها

  • توانایی های من