شب کوک

این اپلیکیشن مربوط به برنامه تلویزیونی شب کوک می باشد بینندگانی که تمایل به شرکت درمسابقه دارند ویدئوهای خود را برای برنامه ارسال می کنند بعد از تایید داوران در مسابقه شرکت داده می شوند .

همچنین می توانند در رای دهی به آنها شرکت کنند .

امکانات :

  • مشاهده عکس و فیلم بر اساس دسته بندی ها

  • شرکت در مسابقه

  • ارسال ویدئو

  • ارسال تصویر

  • تصاویر من

  • ویدئوهای من

  • ویرایش اطلاعات

  • رای دهی

  • گزارش خطا

  • مشاهده تعداد دفعات بازدید